Üyelik Sözleşmesi

Gizlilik Bildirgesi

 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

 

Kullanım Koşulları

Bu Site'de sunulan hizmetler Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır ve Site'nin yasal sahibi Matilla olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Matilla’ya aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını Matilla gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Matilla işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

Sözleşme tanımları

Site: Matilla tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

 

Üye: Matilla'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Matilla tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı Üye'ye verilmez.

 

Kullanıcı: Matilla web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

İçerik: Site’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Matilla arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,

 

Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

Hizmetlerin Kapsamı

 

Matilla'nın, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

İşbu hizmetin kapsamı müşterinin tek seferde yapacağı 1000 TL’lik alışveriş ile sınırlıdır.

 

Matilla'nın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Matilla'ya ait www.matilla.com.tr.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Matilla adına teslimidir.

 

Matilla, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Matilla tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Matilla, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

Ürün Bilgisi

 

Sitede bulunan ürünlerin büyük bölümü Türkiye genelindeki Matilla mağazalarında bulunabilir. Bazı ürünler mağazalarda bulunmayıp sadece site üzerinde satılabilir.

 

Sitede gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

 

Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

 

Genel Yükümlülükler

 

Site üzerinden, Matilla’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Matilla’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. Matilla bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Matilla’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Matilla'nın Site'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

Kullanıcı ve Üye, Site'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan(solucan), truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın ve Üye'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Matilla sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı'nın ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Matilla sorumlu değildir.

 

Matilla, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Site'yi kullanma koşulları ile Site'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site'nin kullanımı ya da Site'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Matilla, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Matilla'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Matilla çalışanlarının ve yöneticilerinin, Matilla yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Matilla, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

 

Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların ve Üye'lerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Matilla ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye'lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Matilla’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

İşbu Site'nin sahibi Matilla’dır. Bu Site'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, Matilla Markası ve diğer Markalar, genel görünüm ve dizayn, www.matilla.com.tr.tr alan adı, logo, ikon, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site'nin sunumu Matilla’nın ya da Matilla’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Ayrıca Matilla bu internet sitesindeki tüm, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

 

İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Matilla ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, Matilla hizmetlerini, Matilla bilgilerini ve Matilla’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Matilla’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Matilla’nın yazılı izni ile mümkündür.

 

Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

 

Matilla, Site üzerinden Kullanıcı’lar ve Üye'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Matilla aynı zamanda; Kullanıcı ve Üye'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı’lara ve Üye'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Matilla için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Matilla’nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcı’ların ve Üye'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 

İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Matilla tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Matilla; Matilla hizmetleri, Matilla bilgileri, Matilla telif haklarına tâbi çalışmaları, Matilla ticari markaları, Matilla ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

Matilla, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Matilla, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile Matilla'nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

Ayrıca işbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Matilla tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Matilla hesabının gerek Matilla’yı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Matilla’nın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Matilla, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

 

Sözleşmenin Devri

 

Matilla, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullancı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

Yürürlük ve kabul

 

İşbu " KULLANIM KOŞULLARI", Matilla tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı'lar ve Üye'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Matilla, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Matilla işbu " KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Matilla açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Matilla'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır

 

Uygulanacak hukuk ve yetki

 

İşbu " KULLANIM KOŞULLARI "ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Matilla'ın, Kullanıcı ve Üye'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

Gizlilik Bildirimi

 

Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi

 

Bu gizlilik bildirimi, www.matilla.com.tr web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Bu Siteye erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.

 

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

 

Sitemizde istenen kişisel bilgileriniz hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgilendirme, iletişim vb. durumlar için kayıt altında tutulmaktadır.

 

Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, ünvanınız, şirket veya kuruluşunuzun adı, iş e-posta adresiniz, iş telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve iş tanımınızla, şirketinizle ve kredi kartınızla ile ilgili bilgiler olabilir.

 

Belirli çalışanlarımız, birlikte çalıştığınız şirketler ve servis sağlayıcıları, şirketimizle ilgili işlerde bize yardımcı olmak amacıyla kişisel bilgilerinize erişebilir. Bu çalışanlar ve şirketlerin gizlilik ve güvenlik kısıtlamaları bulunmaktadır. Ancak işbu gizlilik ve güvenlik kısıtlamalarına rağmen kişisel bilgilerinizin herhangi bir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşların izinsiz erişimine veya kullanımına açılması halinde Matilla'a rücu edilmeyeceği ve Matilla'dan herhangi bir zarar talebinde bulunumayacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

 

Kişisel bilgilerinizi kaydettiğinizde ya da başka bir şekilde, örneğin telefonla, e-mail ile vs. verdiğinizde ya da bir yarışma, promosyon veya ankete katılmak için online olarak ya da Türkiye’deki perakende mağazalarımızın birinde kayıt formu doldurursanız kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu işlemlerin sonucu olarak, isminiz, e-mail ve posta adresleriniz, telefon numara(lar)ınız, adres ve telefonlarınız, ürün ilgi bilgisi ve mali bilgiler ve bazı durumlarda da düşünceleriniz ve kişisel tercihleriniz gibi kişisel bilgilerinizi bize verebilirsiniz.

 

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı

 

Sitede toplanan kişisel bilgiler, sitenin işletilmesi ve istediğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

 

Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Matilla ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

 

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde veya www.matilla.com.tr adresi belirtilen e-postaları izlemek için tıkladığınızda özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

 

Matilla, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Matilla ya da siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Matilla haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; Matilla çalışanlarının veya aracılarının, Matilla ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

 

Matilla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altında bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.

 

Çerezler nelerdir? Türkiye imtiyaz sahipleri çerezleri Türkiye’nin web sitesinde nasıl kullanır?

 

“Çerezler” www.matilla.com.tr web sitesinde faaliyetlerinizi izlemek için kullanılabilir. Çerezler bir web sitesi tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktarılan küçük veri dosyalarıdır. Siteye ileriki ziyaretlerinizi daha etkin bir hale getirmek için tercihlerinizin bir kaydını tutarlar. Çerezler siteye giriş sayınız, kayıt bilgisi ve sitede belirli bir sayfayı ya da diğer bir öğeyi izleme sayınızı içeren çeşitli bilgiler saklayabilir. Çerezlerin kullanımı müşterilerine daha iyi hizmet etmek için çoğu büyük site tarafından benimsenen yaygın bir uygulamadır. Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak çerezleri engelleyecek şekilde kolaylıkla modifiye edilebilirler; çerezlerin nasıl engellenebileceği, çerezleri ne zaman aldığınızın nasıl bilineceği ve çerezlerin tamamen nasıl etkisizleştirilebileceği hakkında detaylar için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakınız. Ancak, çerezler olmadan bazı web sitesi fonksiyonlarının mevcut olmayacağını ve kullanıcının sitenin bazı yararlarını kaybedeceğini bilmelisiniz.

 

Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler

 

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Bunu yaparken gizlilik bildiriminin üst bölümünde yer alan "son güncelleştirme tarihi" kısmını da değiştiririz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.